tirsdag den 23. juni 2015

Tutorial: Døre til dukkehuset

Jeg har holdt en mindre pause fra miniaturen, men kun for at gøre mine arbejdsforhold bedre. Tidligere har jeg siddet ved spisebordet eller sofabordet og lavet miniature, men det har ikke været optimale forhold. Enten har det rodet for meget, så når der skule spises aftensmad, så skulle det hele ryddes væk, eller så har jeg bare siddet rigtig dårligt ved sofabordet, med ondt i ryg som følge.

Men nu har jeg langt om længe fået lavet mit værksted. YES. Det er bare lækkert, selv om det ikke er noget særligt eller stort. Så nyder jeg alligevel, at alt er samlet på et sted, og jeg skal ikke pludselig pakke det hele væk midt i et projekt. Jeg sidder også ordentligt nu, hvilket bare er skønt. Jeg har fået masser af hylder til at stille mine hobbyting på, og plads til ting der skal ligge og tørre, mens jeg kan arbejde videre med noget andet. Selv min lille ovn, som jeg bruger til cernit har fået en fast plads, så den ikke hele tiden skal flyttes på. Jeg er bare glad.
Det første færdige projekt lavet i værkstedet, er dørene til dukkehuset. Jeg har forsøgt at lave døre der matcher trappen, for at give det hele en sammenhæng. Håndtagene har jeg filet ud af rundstokke, og ladet dem være i deres træfarve, det matcher godt til trappens gelænder. Den indvendige karm har jeg også bygget op i træ fra rørepinde, men den er malet hvid ligesom døren. De udvendige karme og døren er lavet i maskinpap. Døren kan selvfølgelig åbnes og lukkes, og håndtaget kan trykkes ned, som hvis det havde været et rigtig håndtag.

Jeg har i denne tutorial ikke sat nogle faste mål på de forskellige dele, men derfor håber jeg alligevel det kan vise, hvordan man kan lave døre selv. Jeg kan anbefale, at man finder en rigtig dør, og regner mål ud derfra. Eksempelvis hvis en dør i virkeligheden er 200 cm. i højden, vil regnestykket se således ud: 200:12 = 16,6 cm. i højden til en 1:12 dør.

1. I 2 mm. maskinpap skæres dørpladen ud. Og dernæst i 0,6 mm. maskinpap dørens fyldninger og ramme.

2. Efter at have limet dørens rammer på med hvid lim, mærkes der op til dørens fyldinger. Det er for at sikre, at fyldningerne får lige stor afstand til rammen.
3. Når fyldningerne for oven og for neden er limet på, lægges en lineal langs med dem. Det sikrer, at de midterse fyldninger limes på, så de flukter med de øvrige, og det giver døren et pænt udtryk.

4. Samme proces med fyldninger gøres på begge sider af døren.

5. Døren males. Jeg har valgt at male den i hvid træmaling, og har givet døren et par lag.

6. Dørens indvendige karme limes sammen med hvid trælim. En vinkel lægges op i mod, for at sikre at dørens karme ikke bliver skæve.
7. For at sikre, at døren kun kan åbnes den ene vej, er der lavet en lille kant inde i karmen af 2 mm. abachitræ. Listen limes helt ud til den ene kant på karmen.

8. Der er ikke lavet kant på den nederste karm, der kommer til at udgøre dørens fodpanel. Men på den øverste karm er der limet kant på, det giver et godt udtryk, og får døren til at ligne en virkelig dør. Efter limen er tørret, har jeg malet med hvid træmaling i to lag.

9. De udvendige karme er lavet i 0,6 mm. maskinpap. Der er skåret to strimler, en bred og en smal, som er limet sammen, hvor de flukter med hinanden på den ene side. Efter limen er tørret, er den udvendige karm malet med to lag hvid træmaling.

10. Når malingen er tør, skal døren sættes sammen. Det er lidt af en kunst, at få døren sat lige i karmen, men det hjælper med små klammer, som er lavet ud af lidt maskinpap. Når døren sider helt lige, kan der bores huller i karmen for oven og for neden, og helt igennem, så boret også borer ned i døren. Hullerne for oven og for neden skal selvfølgelig bores i samme side af døren, for hullerne skal bruges til "hængsel", så døren kan åbnes og lukkes. Det er meget vigtigt, at hullet bliver boret i korrekt afstand fra sidekarmens yderkant. Jeg er gået 6 mm. ind, og sørget for at hullet er blevet boret, så det passer med, at hullet i døren bliver boret i midten (fra forkant til bagkant).11. Et lille stykke metalpind (ved ikke hvad det hedder), føres ned igennem det borede hul, og ind i hullet i døren.

12. Der hvor metallet sidder, duppes lidt lim på, for at metalpinden bliver siddende. Døren kan nu åbnes og lukkes.

13. De udvendige karme skæres i smig og i den rette længde, og limes på dørens indvendige karm.

14. Det gøres på begge sider, men den eneste forskel er, at den side, hvor den ekstra kant er på, der limes karmen hen til listen, og lader listen være synlig. Det sikrer at de udvendige karme er lige store på begge sider af døren. Nu har jeg endnu ikke sat min væg fast, hvor døren skal sidde i, men hvis man har en væg, som ikke kan tages ud af dukkehuset, limes kun den ene side af karmene på, inden døren sættes i væggen. Den anden side af karmen limes derfor først på, når væggen sider i døren.
15. På en 3 mm. rundstok mærkes op til håndtag. Det kan være svært at vise processen, at lave håndtag, men jeg håber jeg så kan forklare det. ;) Der tegnes tre streger op. De to streger tættest på hinanden er streger der skal bruges til at vise, hvor rundstokken skal kappes, og hvor der skal files en runding. Den sidste streg er markering til en runding.

16. Der skal bruges en nålefil, den fil der er flad på den ene side, og med en runding på den anden side. Mens der files, sørges der hele tiden for, at dreje rundstokken, så der files jævnt hele vejen rundt. Den første runding laves, ved at lave en markering med filen på den midterste streg. Filen vendes på højkant, og med den flade side vendt ud til højre (se billedet). Der skal files jævnt, indtil det smalleste stykke der dannes, at det er ca. halvt så tykt som rundstokken.

17. Filen vendes med den flade side nedad, og der files for at udjævne den kant, som blev dannet ved markeringen. Denne måde vil forme det midterste af håndtaget som en kegle.
18. En ny markering laves på samme måde, med filen vendt på højkant, og med den flade side vendt ned mod keglen.

19. Filen vendes med den flade side nedad, og kanterne afrundes både på den venstre og højre side af markeringen.

20. Også enden af håndtaget, og den skarpe kant i den smalle ende af keglen afrundes.

21. Med en hobbykniv kappes håndtaget af rundstokken. Sæt hobbykniven på den optegnede streg, tryk let, mens rundstokken drejes.22. Den anden ende af håndtaget afrundes også.

23. Der skal laves et lille mellemstykke, der skal sidde mellem håndtaget og døren. Her er der brugt en 2 mm. rundstok, hvor der i midten har lavet en lille markering, og afrundet kanterne.

24. Med et 1 mm. bor, bores et hul i enden af mellemstykket. Hullet skal bores så dybt, at det er gennemgående, når mellemstykket kappes fra rundstokken.

25. Et hul bores ligeledes i håndtagets "hoved" med et 1 mm. bor. dette hul skal ikke være gennemgående, men bores ca. til midt.
26. I 0,6 mm. maskinpap skæres to ens nøglehulsbeslag ud.

27. Beslagene farves med sølvtusch.

28. En metalpind føres igennem hullet i mellemstykket, og sættes i hullet i håndtaget. Håndtaget, mellemstykket og metalpinden limes sammen. Nøglehulsbeslaget føres på metalpinden, men limes ikke fast.

29. Et hul bores med 1 mm. bor i døren, hvor håndtaget skal sidde. Der kommes lim på nøglehulsbeslagets bagside, og metalpinden trækkes igennem hullet i døren. Nøglehulsbeslaget limes fast til døren. Men det er vigtigt, at der ikke kommer lim ved hullet hvor metalpinden er ført igennem, da det vil kunne forhindre håndtaget i at kunne bevæge sig. 
30. Inden afkortning af metalpinden i døren, prøves der af på en anden metalpind, hvor langt et stykke der skal være til håndtaget, på den anden side af døren. Derfor føres denne anden metalpind gennem nøglehulsbeslaget, mellemstykket og håndtaget. Et stykke tape sættes på som afmærkning, helt tæt på nøglehulsbeslaget, og derefter kan håndtag, mellemstykke og nøglehulsbeslag tages af. Stykket på metalpinden måles med en lineal.

31. Nu afmåles den samme længde på metalpinden i døren, og afmærkes igen med tape.
32. Det overskydende metalpind klippes af med en tang.

33. Nøglehulsbeslaget limes fast på døren, og mellemstykke og håndtaget limes fast på metalpinden.

Herefter har jeg sat døren i væggen, og jeg er ret stolt af det færdige resultat, der sagtens kan snyde en til at tro, at det er en dør i 1:1. :)


Ingen kommentarer:

Send en kommentar